Firma technokom udział w plastics recycling show europe 2019

W dniach 10 i 11 kwietnia 2019 r. W Amsterdamie odbyła się wystawa i konferencja Plastics Recycling Show Europe (PRSE) 2019 dla profesjonalistów zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, która zgromadziła kluczowych graczy w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych w jednym miejscu. Organizatorami są Crane Communications wraz z Plastics News Europe, partnerem – Plastics Europe Recyclers Association (PRE), które reprezentuje 80% europejskich mocy przerobowych i ma ponad 115 członków w całej UE. Odpady w UE, zwiększanie świadomości tego problemu w Europie. W wystawie wzięło udział ponad 120 firm i organizacji z całej Europy, którzy zaprezentowali nowe metody przetwarzania tworzyw sztucznych, technologie usprawniające procesy przetwarzania oraz zaprezentowali najnowsze innowacje i nowe zastosowania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Konferencję PRSE 2019 otworzył Kęstutis Sadauskas, dyrektor DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonego wzrostu. Ten informacyjny i innowacyjny szczyt dotyczył wielu wyzwań i możliwości stojących przed przemysłem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie. Wśród prelegentów znalazły się prezentacje znanych firm: Borealis, Dow Europe GmbH, Mondi, PepsiCo, Procter & Gamble, HP Inc, IKEA Group.

Firma TECHNOCOM wziął udział w wydarzeniu PRSE 2019. Odbyły się spotkania z firmami zajmującymi się recyklingiem i koncentraty, otrzymały informacje o nowych produktach, sprzęcie i usługach, a także zapoznały się z systemem usuwania odpadów w krajach europejskich.